สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

              
                             
สุชาดา ธีรวชิรกุล
นายกสมาคมการขายตรงไทย


        สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการ ท่าน CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย นักธุรกิจขายตรง และผู้อ่านทุกท่าน

         ดิฉันได้ไปร่วมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนกลไกการจัดการปัญหาธุรกิจขายตรง กรณีแชร์ลูกโซ่ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560 ซึ่งทางกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้จัด ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านออมสิน ชีวะพฤกษ์ เดินทางมาเปิดงานด้วยตัวท่านเอง พร้อมกับ พล...ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี พ...ประทีป เจริญกัลป์ ผอ.กคต.สคบ. เป็นผู้ดูแลการจัดงานสัมมนา เป็นการเริ่มต้นการทำงานของ สคบ. ที่ร่วมกับภาคเอกชนซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขายตรง และพยายามจะขจัดปัญหาแชร์ลูกโซ่ นอกเหนือจากการจัดสัมมนาแล้ว เราจะเห็นผลงานที่ สคบ. เริ่มปราบปรามบริษัทผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมาย และยังมีการปรึกษาหารือกันกับสมาคมฯ เพื่อทำงานร่วมกันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขายตรง โดยสมาคมก็ยินดีให้ความร่วมมือตามนโยบายการบริหารงานที่สมาคม ได้กำหนดไว้ในการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าจะเป็นการทำงานในเชิงบวกและได้ผลคือ การเอาน้ำดีไล่น้ำเสีย ขอให้พวกเราที่เป็นสมาชิกของสมาคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณเหมือนที่เราปฏิบัติเสมอมา การเป็นตัวอย่างที่ดีจะส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมขายตรงของเรา

อ่านเพิ่มเติม »
 
 

TDSA CEOs meet CEOs
TDSAบริจาคทรัพย์และสิ่งของแก่มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
เยี่ยมคารวะเลขาธิการ สคบ. ท่านใหม่
ม.สงขลานครินทร์เชิญสมาคมให้ความรู้ด้านขายตรง
 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)