กลับไปยังเว็บไซต์หลัก  
สารจากประธานสมาพันธ์        ภาพรวมจรรยาบรรณขายตรง        หลักจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงไทย        คำสัญญาต่อผู้บริโภค
คำสัญญาต่อผู้จำหน่ายอิสระ        ถาม-ตอบตามสถานการณ์        ถามตอบ        ผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ        รับข้อร้องเรียน

ผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ

คุณรัศมี วิศทเวทย์
ผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ สมาคมการขายตรงไทย
หมู่บ้านเดอะพาราไดซ์ เลขที่ 48/49 หมู่ที่ 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

   02-574-3208    02-574-3209    tdsa.code@gmail.com    ประวัติผู้บริหารกฎจรรยาบรรณ
Copyright © 2017 Thai Direct Selling Association. All Rights Reserved