สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณมาโนช - คุณมุกดา ผิวขำ





 • คุณวรเดช วราเดชเจริญ - คุณเปรมลักษณ์ พัฒน์ธนชัยกิจ





 • คุณศุภเดช ภัทรกานต์กุล - คุณภัณฑิลา ท้วมโสภา





 • 1. คุณธนน วุฒิเดชาสิน - คุณดาวชญา วุฒิเดชาสิน





 • 2. คุณมนตรี แสงมา - คุณนัฐพร แสงมา





 • 3. คุณเพชร ราชบันดิษฐ์ - คุณนิตยา เฟื่องมงคลวิทยา





 • 1. คุณสุชิรา เทพารักษ์





 • 2. คุณธัญวรินทร์ ศรีนิธิธัญพร - คุณพุฒิพัฒน์ ศรีนิธิธัญพร





 • 3. คุณปฐิวัจน์ ปริวงศ์กุลธร - คุณณัฏฐ์ธนภัค ปริวงศ์กุลธร





 • 1. คุณศุภชัย - คุณชลดา จันทะดวง





 • 2. คุณตรินัยน์ - คุณณัฐสินี ทวีสินบุณยรัฐ





 • 3. คุณนิธิโรจน์ - คุณศิริกาญจน์ เลิศจารุมงคลกิจ






หน้า : 1
 

















































































How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation