สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  • คุณมาโนช - คุณมุกดา ผิวขำ

  • คุณวรเดช วราเดชเจริญ - คุณเปรมลักษณ์ พัฒน์ธนชัยกิจ

  • คุณศุภเดช ภัทรกานต์กุล - คุณภัณฑิลา ท้วมโสภา

  • 1. คุณธนน วุฒิเดชาสิน - คุณดาวชญา วุฒิเดชาสิน

  • 2. คุณมนตรี แสงมา - คุณนัฐพร แสงมา

  • 3. คุณเพชร ราชบันดิษฐ์ - คุณนิตยา เฟื่องมงคลวิทยา

  • 1. คุณสุชิรา เทพารักษ์

  • 2. คุณธัญวรินทร์ ศรีนิธิธัญพร - คุณพุฒิพัฒน์ ศรีนิธิธัญพร

  • 3. คุณปฐิวัจน์ ปริวงศ์กุลธร - คุณณัฏฐ์ธนภัค ปริวงศ์กุลธร


หน้า : 1
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)