สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณมาโนช - คุณมุกดา ผิวขำ

 • คุณวรเดช วราเดชเจริญ - คุณเปรมลักษณ์ พัฒน์ธนชัยกิจ

 • คุณศุภเดช ภัทรกานต์กุล - คุณภัณฑิลา ท้วมโสภา

 • 1. คุณธนน วุฒิเดชาสิน - คุณดาวชญา วุฒิเดชาสิน

 • 2. คุณมนตรี แสงมา - คุณนัฐพร แสงมา

 • 3. คุณเพชร ราชบันดิษฐ์ - คุณนิตยา เฟื่องมงคลวิทยา

 • 1. คุณสุชิรา เทพารักษ์

 • 2. คุณธัญวรินทร์ ศรีนิธิธัญพร - คุณพุฒิพัฒน์ ศรีนิธิธัญพร

 • 3. คุณปฐิวัจน์ ปริวงศ์กุลธร - คุณณัฏฐ์ธนภัค ปริวงศ์กุลธร

 • 1. คุณศุภชัย - คุณชลดา จันทะดวง

 • 2. คุณตรินัยน์ - คุณณัฐสินี ทวีสินบุณยรัฐ

 • 3. คุณนิธิโรจน์ - คุณศิริกาญจน์ เลิศจารุมงคลกิจ

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation