สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  • คุณชินโชติ จันทร์เกตุ

  • คุณศุภมุข ดุลย์มณี

  • คุณทองเปลว อินทร์ทองคุ้ม

  • 1. คุณธนภพ มหาดไทย - คุณนภาพร ทองใหม่

  • 2. คุณเชาวน์พร ทิพย์สุนทรพงษ์

  • 3. คุณพิมพ์สุธีท์ พรหมคุณ

  • 1. คุณปราณี พูนสิริเพิ่มผล

  • 2. คุณสุพจน์ - คุณรสริน พลบุตร

  • 3. คุณคมพัชญ์ วิรัตน์มาลัย - คุณศิริพร วีรธีรางกูร

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation