สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 • สถิติการเติบโตของขายตรง

 • จรรยาบรรณและกฏหมายขายตรง

 • กลโกงแชร์ลูกโซ่

 • ประวัติธุรกิจขายตรง

 • ธุรกิจตลาดแบบตรงที่ต้องจดทะเบียนต่อสคบ.

   

      

 • ดาวน์โหลด

  ข้อมูลความรู้ด้านการขายตรง


หน้า : 1
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)