สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณณฤทธิ์ แดงกลับ





 • คุณพลธนวิทย์ เจตสิทธิ์





 • คุณนวนจันทร์ เจนจัดทรัพย์





 • คุณสังวาลย์ จื้อเกร็ด





 • คุณชัญญรินทย์ จารุเชฏฐานนท์





 • คุณภาสกร โชคนนท์สกุล - คุณปุณณดา โพธิ์แก้ว





 • คุณลัทธพร พลเหลา





 • คุณภัทรานิษฐ์ ปิยเศรษฐทวี





 • คุณบุญปลูก ลุ่มจันทร์





 • คุณธนรัตน์ สุขภาคกิจ





 • คุณกฤษพรต - คุณบังอร แซ่ลี้





 • คุณพันธ์ยศ โอภาสเหมโรจน์





 • คุณประเสริฐ  - คุณซารีนา สุขถาวร






หน้า : 1
 











































































How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)