สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 • สมาคมการขายตรงไทย แถลงครบรอบ 30 ปี

   

   

 • สมาคมการขายตรงไทยล้อมวงเสวนาผ่าแผนธุรกิจ

     
 • สมาคมเยี่ยมคารวะรองเลขาสคบ. ท่านใหม่

   
 • สมาชิกสมาคมรับใบสำคัญการประกอบธุรกิจขายตรง

   
 • งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

   
 • สมาคมเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

   
 • งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยปี 2555

   
 • บริษัทสมาชิกร่วมบริจาคแก่สถานสงเคราะห์

   
 • กิจกรรม CEOs meet CEOs

   
 • ประชุมพันธมิตรสมาคมการขายตรงในกลุ่มอาเซียน

   

   

 • ขายตรงไทยกับก้าวใหม่ของสคบ.

   

   
 • แถลงข่าวคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระ ก.ค.55-มิ.ย.57

 • สัมมนา "ขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณ มุ่งมั่นสู่คุณภาพระดับโลก"

   

 • สวัสดีปีใหม่ 2555

 • ใบประกาศเกียรติคุณประเภท Gold Award

   
 • กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   
 • วันสถาปนา บก.ปคบ

   
 • สัมมนาสัญจร “การขายตรง: นวัตกรรมการตลาดแห่งอนาคตครั้งที่ 2”

   

   

   

 • การสัมมนา “จรรยาบรรณโลกและกฎหมายขายตรงไทย : รู้ไว้ได้ประโยชน์”

   

   

 • คู่มือเพื่อการศึกษา ธุรกิจขายตรง : การตลาดเครือข่าย

   
 • TDSA ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   

 • วิทยากรชมรมคุ้มครองผู้บริโภคบทบาท

   
 • เปิดสำนักงานใหม่ของสมาคมการขายตรงไทย

   

   

   


   


หน้า : « ก่อนหน้า 1 | 2 | 3
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)