สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 • สัมมนา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง

 • งานปีใหม่สมาคม “TDSA..Sport Day & New Year Party”

 • สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐปี 2559

 • TDSA CSR and CEOs meet CEOs

   
 • มอบซีดีแอนิเมชั่น สคบ. และ DSI

   
 • งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2558

   
 • การประชุม Association Performance Program ในประเทศไทย

   
 • WFDSAและสมาคมขายตรงเอเชีย-แปซิฟิกเยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก

   
 • TDSA ให้การต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะ

   
 • สัมมนา “แจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่”

   
 • สัมมนาภาษี และ ปลุกยักษ์

 • สัมมนา “World Congress XlV ณ ประเทศบราซิล”

   
 • บก.ปคบ.เยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก

    
 • สมาคมได้รับรางวัลด้านความสามารถในการบริหารจัดการ

   
 • สมาคมการขายตรงไทยแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่

 • สัมมนาเชื่อมสัมพันธ์ TDSA กับ บก.ปคบ.

    
 • บริษัทสมาชิกสมาคมร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

 • แถลงคณะกรรมการบริหารสมาคมการขายตรงไทย

 • สมาคมการขายตรงไทยฉลองครบรอบ 30 ปีอย่างสมศักดิ์ศรี

   
 • ผู้บริหารบริษัทสมาชิกรับตราสัญลักษณ์ สคบ.

   
 • สมาคมการขายตรงไทย แถลงครบรอบ 30 ปี

   

   

 • สมาคมการขายตรงไทยล้อมวงเสวนาผ่าแผนธุรกิจ

     
 • สมาคมเยี่ยมคารวะรองเลขาสคบ. ท่านใหม่

   
 • สมาชิกสมาคมรับใบสำคัญการประกอบธุรกิจขายตรง

   
 • งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน

   
 • สมาคมเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

   
 • งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยปี 2555

   
 • บริษัทสมาชิกร่วมบริจาคแก่สถานสงเคราะห์

   
 • กิจกรรม CEOs meet CEOs

   
 • ประชุมพันธมิตรสมาคมการขายตรงในกลุ่มอาเซียน

   

   


 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)