สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 • เยี่ยมคารวะเลขาธิการ สคบ. ท่านใหม่

 • ม.สงขลานครินทร์เชิญสมาคมให้ความรู้ด้านขายตรง

 • แสดงความยินดีกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านใหม่

 • แนะนำคณะกรรมการชุดใหม่

 • "มหกรรมสินค้าขายตรงไทย 2016” ณ เชียงใหม่

 • เยี่ยมเยือนสมาชิกของสมาคม

 • แถลงข่าวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

 • งาน TDSA AWARD 2016

 • มหกรรมขายตรงไทย 2016” ณ โคราช

 • แถลงผลวิจัยและงานมหกรรมขายตรงไทย 2016

 • สัมมนา“เปลี่ยนโลกทัศน์...ชีวิตเปลี่ยน”

   

 • ลงนาม MOU

 • งานเลี้ยงขอบคุณสื่อ “ TDSA Sparkling Night”

 • เสนอโครงการความร่วมมือระหว่างบก.ปคบ.กับสมาชิกสมาคม

 • สัมมนา โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง

 • งานปีใหม่สมาคม “TDSA..Sport Day & New Year Party”

 • สวัสดีปีใหม่หน่วยงานภาครัฐปี 2559

 • TDSA CSR and CEOs meet CEOs

   
 • มอบซีดีแอนิเมชั่น สคบ. และ DSI

   
 • งานวันเกียรติยศนักขายตรงไทยประจำปี 2558

   
 • การประชุม Association Performance Program ในประเทศไทย

   
 • WFDSAและสมาคมขายตรงเอเชีย-แปซิฟิกเยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก

   
 • TDSA ให้การต้อนรับคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และคณะ

   
 • สัมมนา “แจ้งเตือนภัยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแชร์ลูกโซ่”

   
 • สัมมนาภาษี และ ปลุกยักษ์

 • สัมมนา “World Congress XlV ณ ประเทศบราซิล”

   
 • บก.ปคบ.เยี่ยมเยือนบริษัทสมาชิก

    
 • สมาคมได้รับรางวัลด้านความสามารถในการบริหารจัดการ

   
 • สมาคมการขายตรงไทยแนะนำคณะกรรมการชุดใหม่

 • สัมมนาเชื่อมสัมพันธ์ TDSA กับ บก.ปคบ.

    

 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)