สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 • งานครบรอบ 40 ปี ของสมาพันธ์การขายตรงโลก





 • ประชุม ASEAN DSAs มาเลเซีย





 • แถลงข่าวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่





 • TDSA ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค





 • การประชุม ASEAN DSAs Presidents Meeting





 • งาน “TDSA AWARD 2018”





 • งาน TDSA Open House





 • งานสัมมนาครูวิชาชีพการตลาด





 • งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน





 • สภาหอพบปะเยี่ยมเยือนสมาคม





 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่สมาคม





 • สัมมนา Think to Digital





 • ประชุม ASEAN DSAs Presidents





 • TDSA CSR





 • แถลงข่าวการได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ World Congress 2020





 • รางวัลสมาคมการค้าดีเด่นจากกระทรวงพาณิชย์





 • World Congress 2017 ปารีส ฝรั่งเศส





 • Club Med Bintan





 • ร่วมแสดงความยินดี





 • ทัศนศึกษาสิงคโปร์





 • ASEAN DSAs Presidents Meeting





 • งาน TDSA AWARD 2017

   





 • “TDSA Thanks Press…Hat Party”

   





 • “โครงการอบรมวิชาชีพครูการตลาด”





 • TDSA CEOs meet CEOs





 • TDSAบริจาคทรัพย์และสิ่งของแก่มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี





 • เยี่ยมคารวะเลขาธิการ สคบ. ท่านใหม่





 • ม.สงขลานครินทร์เชิญสมาคมให้ความรู้ด้านขายตรง





 • แสดงความยินดีกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านใหม่





 • แนะนำคณะกรรมการชุดใหม่






หน้า : 1 | 2 | 3 ถัดไป »
 















































































How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)