สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


ได้แก่ สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลที่ประกอบวิสาหกิจอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจขายตรง และบุคคลธรรมดาที่สนใจในธุรกิจขายตรงรวมถึงนิติบุคคลผู้ประกอบธุรกิจขายตรง ด้วย


 • บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

   

 • บริษัท พีเอ็ม-อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

            

 • บริษัท อินฟินิตัส เฮลท์ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

   

 • บริษัท วันเดอร์ 7 โกลบอล (ไทยแลนด์) จำกัด

   


หน้า : 1
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation