สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการโดยตรงเป็นกิจกรรมหลักแก่ ผู้บริโภคนอกสำนักงาน ของผู้ประกอบการและได้เปิดดำเนินการมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน กับได้เป็นสมาชิกวิสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี


  • บริษัท อะโทมี่ จำกัด

     


หน้า : « ก่อนหน้า 1 | 2
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation