สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • สารจากท่านนายกสมาคม

   

     

   สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
  นายกสมาคมการขายตรงไทย

   

           สวัสดีครับ ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ท่านนักธุรกิจขายตรง 
  และท่านผู้อ่านทุกท่าน
   

          นับเวลาเดินหน้าอีกไม่นาน ก็จะถึงงานสำคัญระดับโลก WFDSA 2020 World Congress ครั้งที่ 16 ซึ่งถือเป็นงานที่สำคัญและยิ่งใหญ่ของสมาคมการขายตรงไทย ที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการของสมาพันธ์การขายตรงโลกให้สมาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 30 กันยายน-2 ตุลาคม 2563 การจัดเตรียมงานนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสุชาดา ธีรวชิรกุล ประธานจัดงานผู้ซึ่งทุ่มเทและใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกสมาคมการขายตรงโลกทุกๆ บริษัทที่ให้เกียรติมาร่วมงาน จะได้รับความรู้และประโยชน์มากมาย รวมถึงความประทับใจในการเข้าร่วมการประชุมระดับโลกที่กำลังจะมาถึงในปีหน้านี้ 

         

   

                                                                                                       ต่อ............


หน้า : 1
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation