สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • สารจากท่านนายกสมาคม

     


   สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
  นายกสมาคมการขายตรงไทย

  สวัสดีครับ ท่านอดีตนายกสมาคม ท่านอุปนายก ท่าน CEO คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ท่านนักธุรกิจขายตรง และท่านผู้อ่านทุกท่าน 

  ก่อนอื่นผมต้องขอส่งมอบกำลังใจไปให้เพื่อนสมาชิกสมาคมการขายตรงไทยทุกแห่ง ให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีความสุข และเติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีคู่แข่งทางการตลาดเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะกระแสธุรกิจออนไลน์ หรือธุรกิจ Market Place

  ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจขายตรงไทยจะเติบโตต่อไป และดำเนินธุรกิจด้วยศักยภาพทางการตลาดที่แข็งแกร่ง ยืนหยัดในกฎจรรยาบรรณ และให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่ดี ทั้งยังมีจุดเด่นที่แตกต่างจากธุรกิจออนไลน์ประเภทอื่นๆ เช่น

  1.   การสร้างคน ให้มีโอกาสทางธุรกิจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  2.   สร้างอาชีพ ให้ประชาชนมีรายได้ และสร้างธุรกิจทางเลือกใหม่ให้กับผู้สนใจ ในการขยายธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนต่ำแต่มีรายได้อย่างก้าวกระโดด 

  3.   สร้างเครือข่ายผู้บริโภค และเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้แบบ Passive Income ที่ยั่งยืนให้กับนักธุรกิจ และสามารถเติบโตได้แบบทวีคูณ 

  4.   สร้างมรดกสืบทอดให้กับทายาทได้

                                                                                                               ต่อ............


หน้า : 1
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation