สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • สารจากท่านนายกสมาคม

   

     

    สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
     นายกสมาคมการขายตรงไทย
        

  สวัสดีครับ ครอบครัว TDSA ทุกท่าน หลังเมฆฝนผ่านไป ท้องฟ้าย่อมกลับมาสดใสอีกครั้ง เช่นเดียวกับการที่รัฐบาลได้ปลดล็อกมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ในระยะที่ 3 ผมเชื่อว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจน่าจะค่อยๆ ขยับตัวดีขึ้นตามลำดับ ผมต้องขอขอบคุณครอบครัว TDSA ทุกท่าน ที่ยังคงไว้ซึ่งจรรยาบรรณอันดีงาม แม้ว่าวิกฤตการณ์โควิด 19 จะบีบรัดให้หลายๆ แห่งใช้วิกฤตนี้เป็นเครื่องมือและโอกาสในการโฆษณาชวนเชื่อคุณภาพสินค้าที่เกินจริง แต่ครอบครัว TDSA ก็ยังยืนหยัดที่จะรักษาภาพลักษณ์ของสมาคมการขายตรงไทยเป็นอย่างดี ผมต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่านมากๆ ครับ

   


หน้า : 1
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation