สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณธิติมา - คุณวารุณี มิตรวารีสัมพันธุ์





 • คุณสุพรรณี กัลยาณสันต์ - คุณวิชัย สกุลบงกช





 • คุณนัทธมน ภูมิคำ





 • คุณพัทรวรรณ - คุณพิเชฐ สุขขะนิวาสน์





 • คุณบุญมาณพ - คุณพิมพ์พันธุ์ เมธาเกียรติกุล





 • คุณประเสริฐ ธัญจรูญ - คุณวนิดา มณเฑียรทอง





 • คุณสหทัศ - คุณเบญจวรรณ นุติทวัฒน์





 • มิสเตอร์แดนเนียล - มิสซิสเทรซี่ หลิว





 • คุณพวงผกา อมตมหัทธนะ





 • คุณพวงผกา อมตมหัทธนะ





 • คุณนลินรัตน์ เกรียงธีรศร





 • คุณฐิติกานต์ - คุณสิรวิชญ์ พันธุ์พานิช





 • คุณวทันยู พิทักษ์สุรชัย - คุณอณุรินทร์ คิดบรรจง - คุณนรพนธ์ พิทักษ์สุรชัย





 • คุณดีระพัฒน์ ยาปะโรหิต





 • คุณตฤณ - คุณจิราวรรณ วิชัยดิษฐ





 • คุณกฤษณพน - คุณภัทราพร วรรณวิทยาภา





 • คุณรัชดาวัลย์ อิงคะวิมลศรี - คุณสนสีดาร์ เธียรภาคย์กุล





 • คุณอัญชลี เวอร์การา - คุณธริฎา สุขวณิช





 • คุณนภัทร อรุณเรื่อ





 • คุณอังคณา อุลิต - คุณนรมล ตั๋นเจริญ





 • คุณวราพร เตียทวีเกียรติ - คุณไตรภูมิ แสงเพ็ชรศิริพันธ์





 • คุณวัชระ - คุณภัคษ์ศิณี คำดวง





 • คุณชนิดา มหาดำรงค์กุล อรเอก - คุณภัคกานต์ อิงสุธรรม





 • คุณขวัญจิต ใจสมุทร, ผศ.ดร.พิภพ ปราบณรงค์





 • คุณญาณาธร ธนาศรม, คุณภัคนันท์ ธนาศรม





 • คุณศิริกร นนทนานันท์, ดร.ศุภกิจ นนทนานันท์





 • คุณมนัสนันท์ สมเกียรติกูล - คุณชนกนาถ สมเกียรติกุล





 • คุณศญา วัฒนปัญญาสิริ - คุณภคกุล พงษพฤทธโกศ





 • คุณศรุชา ดลปริพัตร - คุณพีรศักดิ์ วิทยเจริญพงษ์





 • 1. คุณพรรณนิษา ทนานันท์






หน้า : 1 | 2 ถัดไป »
 













































































How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)