สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • 1. คุณกิติเดช ใจเสือ

 • 2. คุณมัลลิกา ชาติประเสริฐ

 • 3. คุณอมรรัตน์ ภัทรไพศาลสิน

 • 3. คุณสุชาติ ภัทรไพศาลสิน

 • 1. คุณเจอร์รี่ หลุย - คุณเจน หลุย

 • 2. คุณวิสูตร เดชะภัทรวสุ - คุณศรินทิพย์ เดชะภัทรวสุ

 • 3. คุณอรอนงค์ ศิริวาณิชย์

 • 1. คุณณัฐปภัสร์ เจียรโอภาสกุล - คุณธนันท์รัฐ จรัสเลิศสิริ

 • 2. คุณทัศนีย์ ศรีอินทร์สุทธิ์ - คุณเอกชัย หัวใจเพชร

 • 3. คุณศุภกร นุ่มน้อย

 • 1. คุณชุมพล เหลืองบรรเจิด

 • 2. คุณศิรัณยา แก้วมี - คุณภาคิน ไชยศร

 • 3. คุณอธิปัตย์ ทองชั้น


หน้า : « ก่อนหน้า 1 | 2
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation