สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 • คุณนพพรรัตน์ - คุณเจตนิพัทธิ์ สิงหวิสัยธร

 • คุณนันดาพร ภัทรวิภาพร

 • คุณวรรณา - คุณศรชัย แสงสง่า

 • 3. MR.BOUAVANH SAYYAKAM

 • 2. คุณประวีณร์ ปัญญวรรณะศิริ

 • 1. คุณพิสิษฐ์ กิตติรวีวัฒน์

 • 1. คุณสุชารัตน์ กิตติรวีวัฒน์

 • 1. คุณวันวิศาษ์ เรืองเดชณรงค์ - คุณชาตรี เรืองเดชณรงค์

 • 2. คุณกฤติน วิเศษวงษา

 • 3. MR.SOUKSAVANH PHITHAKTHEP - MRS.KHAMVONE HONGTHONG

 • 1. คุณจีรภา - คุณสุรชาติ ตั้งวรชัย

 • 2. คุณเอกวัสส์ - คุณพศรินทร์ บุญมาวณัฐพงศ์

 • 3. คุณอธิคม - คุณธนัทภัทร ฐิติอังกูร


หน้า : « ก่อนหน้า 1 | 2
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation