สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 ลงนาม MOU กับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ และภาคธุรกิจต่างๆ
คุณเต้ เพีย เซง อุปนายกฝ่ายการศึกษาของสมาคม เป็นตัวแทนสมาคมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ รวม 21 แห่ง ซึ่งได้รับการพิจารณาเรียนเชิญเป็นกรณีพิเศษในการร่วมกันส่งเสริมการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวในประเทศไทย ณ ห้องLibrary 1918 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/958/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation