สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 สัมมนา “โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับ
เจ้าหน้าที่ของ สคบ. 
ประจำปีงบประมาณ 2559

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และคุณมนต์ชัย เดโชจรัสศรี ตัวแทนกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษของสมาคม จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ให้เกียรติสละเวลาร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในงานสัมมนา “โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขายตรงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับเจ้าหน้าที่ของ สคบ.ประจำปีงบประมาณ 2559 ในหัวข้อเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านธุรกิจขายตรงและแผนการจ่ายผลตอบแทนธุรกิจขายตรงในยุคปัจจุบัน โดยมีนายกสมาคมอีก 3 แห่ง ร่วมในงานดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม BM 502 ชั้น 5 ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ใหม่จากกองขายตรงเข้าร่วมงานประมาณ 50 ท่าน

  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/955/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation