สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 บริษัท โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด

Modere (Thailand) Co., Ltd

ชื่อผู้บริหาร

คุณอคิรณัฐ สุทธิพงษ์เกษตร / ผู้จัดการทั่วไป
Mr.Akiranut Sidtipongkasest / Gerneral Manager

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป และ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 35 ห้องเลขที่ เอ 3501
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2696-3199
โทรสาร   0-2696-3133

ชื่อตัวแทน 
คุณธิติมาพร ปิ่นทอง / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

ชื่อผู้ติดต่อ 

คุณธิติมาพร ปิ่นทอง / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด


เว็บไซด์ www.modere.co.th

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/952/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)