สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด
Modere (Thailand) Co., Ltd

ชื่อผู้บริหาร
คุณวิโรจน์ อัศวเสมาชัย / ผู้จัดการทั่วไป

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 777/23 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านเรือนหลวงพาร์ควิว

ซอยมังกร - ขันดี ถนนมังกร-นาคดี
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

โทรศัพท์  0-2346-5774

ชื่อตัวแทน /ชื่อผู้ติดต่อ 

-

เว็บไซด์ www.modere.co.th

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/952/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation