สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท โมเดเร (ประเทศไทย) จำกัด
Modere (Thailand) Co., Ltd

ชื่อผู้บริหาร
คุณวิโรจน์ อัศวเสมาชัย / ผู้จัดการทั่วไป

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ของใช้ทั่วไป และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 35 ห้องเลขที่ เอ 3501
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์  0-2696-3199
โทรสาร    0-2696-3133

ชื่อตัวแทน 
คุณธิติมาพร ปิ่นทอง / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

 

ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณธิติมาพร ปิ่นทอง / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด


เว็บไซด์ www.modere.co.th

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/952/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)