สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท พีเอชเอชพี (ประเทศไทย) จำกัด

PHHP (Thailand) Ltd.

ชื่อผู้บริหาร
คุณอยู่ฉาย แช่เฉิน / กรรมการผู้มีอำนาจ
Mr.Yuchai Saechern / Authorized Director

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
8/1 ถนนรามคำแหง (ระหว่างซอย 164-166)
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทรศัพท์ 
0-2540-1881
โทรสาร   0-2540-8019

ชื่อตัวแทน 

คุณอรรถกฤต กีรติวิทยายุต / ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย

 

ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณวันทนี อู่สินสกุล / หัวหน้าแผนกกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายการตลาด


เว็บไซด์ www.phhp.co.th

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/949/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)