สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

มาคมการขายตรง(ไทย) จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2526
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและโลโก้เป็น "สมาคมการขายตรงไทย"
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2545


        ช่วงวาระ ชื่อนายกสมาคม                          ชื่อบริษัท
ต.ค. 2526 - มิ.ย. 2529 คุณอมรเทพ ดีโรจนวงศ์ บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2529 - ก.ย. 2530 คุณสุริยะ สุกุล บริษัท เบสท์ บุ๊คส์ จำกัด
ต.ค. 2530 - พ.ค. 2531 คุณภาคภูมิ โอภาศิริโฆษิต บริษัท เซฟตี้คัต จำกัด
ส.ค. 2531 - เม.ย. 2532 คุณเซายู ดัลกริซ บริษัท คอนสแตน อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ต.ค. 2532 - มิ.ย. 2533 คุณเกรียงศักดิ์ แสงทอง บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2533 - มิ.ย. 2535 คุณสุริยะ สุกุล บริษัท เบสท์ บุ๊คส์ จำกัด
ก.ค. 2535 - ม.ค. 2536 คุณเกรียงศักดิ์ แสงทอง บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ ( ประเทศไทย) จำกัด
ก.พ. 2536 - มิ.ย. 2537 คุณปรีชา ประกอบกิจ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2537 - มิ.ย. 2539 คุณปรีชา ประกอบกิจ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2539 - มิ.ย. 2541 คุณเสริมสุข บูรณพันธ์ บริษัท เพื่อนสตรี จำกัด
ก.ค. 2541 - ธ.ค. 2541 คุณเซายู ดัลกลิช บริษัท นูทรีเมติคส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
ธ.ค. 2541 - มิ.ย. 2543 คุณสิทธิศักดิ์ หาพุฒพงษ์ บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2543 - มิ.ย. 2545 คุณปรีชา ประกอบกิจ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2545 - มิ.ย. 2547 คุณชนาธิป ครองชนม์ บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ก.ค. 2547 - มิ.ย. 2549 คุณปรีชา ประกอบกิจ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2549 - มิ.ย. 2551 พญ.นลินี  ไพบูลย์ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
ก.ค. 2551- มิ.ย. 2553 พญ.นลินี  ไพบูลย์ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
ก.ค. 2553 - มิ.ย. 2555 คุณอิทธิศักดิ์  อำพันธ์ยุทธ์ บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ก.ค. 2555 - มิ.ย. 2557 คุณกิจธวัช ฤทธีราวี บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2557 - มิ.ย. 2559 ดร.ภคพรรณ ลีวุฒินันท์ บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
ก.ค. 2561 - มิ.ย. 2563 คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล บริษัท นิวไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
ก.ค. 2563 - มิ.ย. 2565 คุณกิจธวัช ฤทธีราวี บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
     
     

 

   

 

 
 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/9/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation