สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

 

 

สมาคมการขายตรงไทย ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่

สมาคมการขายตรงไทย เปิดตัวคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่อย่างเป็นทางการ โดย
นางภคพรรณ ลีวุฒินันท์ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส ประเทศไทย และเวียดนาม ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมขายตรงไทยคนใหม่ ในวาระกรกฎาคม 2557- มิถุนายน 2559 พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 7 ฝ่าย พร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบาย สร้างการเติบโตและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขายตรง วางนโยบาย 3 แนวทางมุ่งเน้น การสร้างภาพลักษณ์และยกระดับสมาคมสู่สากล การสร้างความภาคภูมิใจในธุรกิจขายตรงต่อสมาชิกและผู้ประกอบธุรกิจ และมุ่งเน้นให้องค์ความรู้ สร้างจรรยาบรรณนักขายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ สมาคมการขายตรงไทย เป็นเพียงสมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (
World Federation of Direct Selling Associations หรือ WFDSA) ที่มีประเทศต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/857/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation