สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท หมอเส็ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Morseng (Thailand) Co., Ltd.

ผู้บริหารสูงสุด
คุณฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร / ประธานกรรมการ
Mr.Chatchai Sangsuriyachat / President

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 89/211 หมู่ 8 ตำบลคลองหนึ่ง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 
0-2516-4364-6
โทรสาร  0-2516-4285

ชื่อตัวแทน / ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณลัดดา ฉายแก้ว / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด


เว็บไซด์ : www.chatsuriya.com

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/856/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation