สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท  โพลีเฮร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด
PolyHERB Network Co., Ltd.

ผู้บริหารสูงสุด
1. คุณทองเปลว ศิริพรพิทักษ์ / ประธานกรรมการ
    Mr.Thongplew Siripornpitak / President

2. คุณสุภัตรา แปงการิยา / ประธานบริหาร
    Ms.Supattra Pangkariya,D.B.A / President

 

ประเภทธุรกิจ
ขายตรง

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์เสริมความงาม

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
เลขที่ 1 รามอินทรา 57
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์  0-2509-4506-10
โทรสาร    0-2509-4506

ชื่อตัวแทน / ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณนนทยา ภิญญพันธ์ / ผู้จัดการฝ่ายบัญชี


เว็บไซด์ www.polyherb.co.th

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/855/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation