สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

รายชื่อที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคม
วาระ กรกฎาคม 2559 - มิถุนายน 2561
 

     ชื่อ-นามสกุล / Name - Surname ตำแหน่ง / Position 
1.

คุณเสริมสุข  บูรณพันธ์  

Mrs.Sermsook Buranaphan  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

            Honorary Advisor            

2.

คุณปรีชา  ประกอบกิจ

  Mr.Preecha Prakobkit  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

             Honorary Advisor            

3.

คุณสุชาดา  ธีรวชิรกุล 

Ms.Suchada Theeravachirakul 

                    นายกสมาคม  

                      President

4.

คุณกิจธวัช  ฤทธีราวี

Mr.Kittawat Ritteerawee

 อุปนายกฝ่ายการศึกษา

Vice President – Education

5.

 

 

พญ.นลินี  ไพบูลย์ 

           Dr.Nalinee Paiboon, MD           


อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์

   VicePresiden-Government Relations

6.คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์

Mrs.Vipada Tangpakorn

  


เลขาธิการ และฝ่ายต่างประเทศ

  Secretary General and Foreign Affairs

 

7.

 

คุณนิตยามงคลธรรมากุล

Ms.Nittaya Mongkolthammakul 

 

เหรัญญิก

Treasurer

8.

คุณสุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล

Mr.Suthep Yuenyongvithayakul 

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

Member Relations Committee
9.

คุณสุทัศน์ อนุวุฒินาวิน

Mr.Suthat Anuwutthinawin 

กรรมการฝ่ายการสื่อสาร
Communication Committee


10.  

 

คุณคริสโตเฟอร์ เฮยนสึ คิม

Mr. Christopher Hyunsu Kim

 

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
TDSA AWARD 
11.

 

 ร.ต.ต.ดร.สุรเชษฐ์ เชื้อศรี

Pol.Sub-Lt.Surachet Chousri,Ph.D.


กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
TDSA AWARD 
12.  

 คุณอยู่ฉาย แซ่เฉิน

           Mr. Yuchai Saechen            

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
TDSA AWARD
 

13.   

 คุณเต้ เพีย เซง 

 Mr.Tay Pei Seng 

 กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

Special Events Committee
 
 
14.  

คุณราเมศ วัฒนเสลารัต

      Mr.Ramez  Wattanaserarat  
   

กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

  Special Events Committee  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/8/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)