สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   
 

สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการ ท่าน CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย นักธุรกิจขายตรง และผู้อ่านทุกท่าน 

            ดิฉันได้ไปร่วมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนกลไกการจัดการปัญหาธุรกิจขายตรง กรณีแชร์ลูกโซ่ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2560 ซึ่งทางกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้จัด ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านออมสิน ชีวะพฤกษ์ เดินทางมาเปิดงานด้วยตัวท่านเอง พร้อมกับ พล...ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี พ...ประทีป เจริญกัลป์ ผอ.กคต.สคบ. เป็นผู้ดูแลการจัดงานสัมมนา เป็นการเริ่มต้นการทำงานของ สคบ. ที่ร่วมกับภาคเอกชนซึ่งนับเป็นสิ่งที่ดี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมขายตรง และพยายามจะขจัดปัญหาแชร์ลูกโซ่ นอกเหนือจากการจัดสัมมนาแล้ว เราจะเห็นผลงานที่ สคบ. เริ่มปราบปรามบริษัทผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมาย และยังมีการปรึกษาหารือกันกับสมาคมฯ เพื่อทำงานร่วมกันในการส่งเสริมอุตสาหกรรมขายตรง โดยสมาคมก็ยินดีให้ความร่วมมือตามนโยบายการบริหารงานที่สมาคม ได้กำหนดไว้ในการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สิ่งหนึ่งที่ดิฉันเชื่อว่าจะเป็นการทำงานในเชิงบวกและได้ผลคือ การเอาน้ำดีไล่น้ำเสีย ขอให้พวกเราที่เป็นสมาชิกของสมาคม ยึดมั่นในจรรยาบรรณเหมือนที่เราปฏิบัติเสมอมา การเป็นตัวอย่างที่ดีจะส่งผลกระทบเชิงบวกให้กับอุตสาหกรรมขายตรงของเรา

               ไม่เพียงแต่ทำงานกับภาครัฐ เรายังทำงานกับสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้ โดยอุปนายกฝ่ายการศึกษา และตัวแทนของสมาคมหลายท่านได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้แก่คณะอาจารย์สาขาวิชาชีพการตลาดใน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะด้านสารสนเทศเพื่อสื่อการสอนสำหรับผู้สอนชมรมครูวิชาชีพการตลาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยมีคณะอาจารย์ผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 90 ท่าน ขอขอบคุณท่านกรรมการที่มีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้ด้วยค่ะ

               ส่วนนโยบายด้าน Culture คือการสร้างวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ และนักธุรกิจขายตรงที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการประกอบธุรกิจขายตรง เรากำลังจะมีงานใหญ่ประจำปี นั่นคืองาน TDSA AWARD 2017 ในเดือนมิถุนายนนี้ งานที่พวกเราจะมารวมพลังกันให้เกียรติกับนักธุรกิจขายตรงที่มีผลงานดีเด่นและเป็นผู้ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มาร่วมงานกันมากๆ นะคะ มาเป็นกำลังใจและชื่นชมนักธุรกิจขายตรงและบริษัทผู้ประกอบการที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณเสมอมา

ส่วนการปรับแก้กฎหมายขายตรง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หากผ่านร่างแล้ว เราคงได้รับทราบกันอีกที

อุตสาหกรรมขายตรงเป็นทิศทางของอนาคตที่จะตอบโจทย์ผู้คนยุคใหม่อย่างดี ดิฉันเชื่อมั่นว่าการทำงานร่วมกันอย่างขันแข็งของท่านคณะกรรมการและบริษัทสมาชิก จะทำให้ธุรกิจของพวกเราเติบโต และดูแลผู้คนเป็นอย่างดีค่ะ

 

 สุชาดา ธีรวชิรกุล
  นายกสมาคมการขายตรงไทย  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)