สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

   

             สวัสดีค่ะ  ท่านคณะกรรมการ ท่าน CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย ท่านนักธุรกิจขายตรง และท่านผู้อ่านทุกท่าน

มีข่าวดีและความภาคภูมิใจของพวกเรามาฝากค่ะ  สมาคมการขายตรงไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการจัดงาน World Congress ปี 2020 จากสมาพันธ์การขายตรงโลก


สมาพันธ์การขายตรงโลกมีสมาคมการขายตรงในแต่ละประเทศเป็นสมาชิกกว่า 60 ประเทศทั่วโลก  และมีการจัดงาน World Congress ทุกๆ 3 ปี  เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงทั่วโลก ภาครัฐ สื่อมวลชน ภาคการศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้มาประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดของแนวโน้มตลาดขายตรงโลก แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจ  โดยเฉพาะครั้งล่าสุด  การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนนักธุรกิจขายตรงอย่างเหมาะสมและทำให้เกิดการเติบโต  การพัฒนาของกฎหมายในแต่ละประเทศ  การบริหารจัดการใหม่ๆ ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อธุรกิจขายตรง  และการจัดประชุมระดับโลกนี้ยังชี้ชัดให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของภาคธุรกิจขายตรงในเวทีเศรษฐกิจโลกด้วย


ส่วนในปีนี้งาน World Congress ครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส สมาคมการขายตรงฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพ มีคนเข้าร่วมงานประมาณ 500 คน  สมาคมการขายตรงไทยได้ส่งรายละเอียดเสนอการเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Congress ครั้งที่ 16 ในปี 2020 ไป ซึ่งสุดท้ายมีประเทศไทย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้ารอบชิงกัน ปรากฏว่า สมาคมการขายตรงไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพ


สิ่งนี้บอกอะไรกับพวกเรา เป็นการพิสูจน์ว่า สมาคมการขายตรงไทยได้รับความไว้วางใจ เป็นสมาคมที่มีความแข็งแกร่ง ได้รับรางวัลระดับทอง 2 รางวัลจากสมาพันธ์การขายตรงโลก ได้แก่ รางวัลด้านการส่งเสริมจรรยาบรรณดีเด่นและรางวัลด้านมาตรฐานของสมาคม  มีผลงานหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการศึกษา  ด้านให้ความรู้กับประชาชน ทำงานร่วมกับภาครัฐ  เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจขายตรงเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และสิ่งนี้ยังบอกเราว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการรองรับการประชุมระดับนานาชาติ เป็นประเทศที่คนชาติอื่นอยากมาเยี่ยมเยือน มีกรรมการตัดสินหลายคนเดินมากระซิบว่าโหวตให้ประเทศไทยเพราะอยากมาประเทศไทยค่ะ


เป็นความภูมิใจร่วมกันของพวกเราทุกคนในสมาคมการขายตรงไทย และเป็นความภูมิใจในฐานะประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งที่จะมีโอกาสทำงานระดับโลก  เพื่อสร้างชื่อเสียงของประเทศไทย  พวกเรามาร่วมกันทำงานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จในอีก 3 ปี  ข้างหน้ากันนะคะ

อีกความภูมิใจล่าสุดค่ะ สมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัล สมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2560  จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในด้านคุณภาพการให้บริการและด้านพัฒนาองค์กร เป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นสมาคมที่เข้มแข็งและทำประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย

สุดท้ายนี้ ดิฉันต้องขอขอบคุณอดีตนายกสมาคมการขายตรงไทยทุกท่าน รวมถึงคณะกรรมการบริหารสมาคมทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์เติมเต็มให้สมาคมการขายตรงไทยแข็งแกร่ง  เวลาที่ท่านได้สละให้กับการทำงานของสมาคมฯ ได้ส่งผลให้เราได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Congress ครั้งที่ 16  และได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นจากกระทรวงพาณิชย์ในปีนี้


ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

 
 

 สุชาดา ธีรวชิรกุล
  นายกสมาคมการขายตรงไทย  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)