สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

 

         สวัสดีครับ ครอบครัว TDSA ทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอส่งกำลังใจไปให้ทุกท่าน ใช้ชีวิตและดำเนินธุรกิจด้วยความเข้มแข็ง พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส และไม่หวั่นวิตกกับสถานการณ์โรคโควิด-19 จากเชื้อไวรัส โคโรน่ามากจนเกินไป 

ถึงแม้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว จะทำให้หลายธุรกิจเกิดความติดขัดหรือบางแห่งอาจมีการชะลอตัวอยู่บ้าง แต่หากเรายังคงมีความตั้งมั่นในการให้บริการแก่ผู้บริโภคอย่างแท้จริง โปร่งใส นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ไม่กล่าวอ้างสรรพคุณที่เกินจริง และร่วมดำเนินธุรกิจภายใต้กฎจรรยาบรรณอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อมอบโอกาสทางธุรกิจและสุขภาพที่ดีให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยความปรารถนาดีแล้ว เราทุกคนก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์เช่นนี้ไปได้แน่นอน

            นับได้ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ โลกของเราได้เข้าสู่โลกของสังคมออนไลน์อย่างแท้จริง และเต็มรูปแบบ ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในองค์กรและผู้แทนจำหน่าย การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด การประชาสัมพันธ์ด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรออกไปสู่สาธารณชน จึงเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะคนส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเรือนของตนเอง อาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยเบื้องต้นในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่เปลี่ยนไปของการดำรงชีวิต ดังนั้นสินค้าที่ดี เชื่อถือได้ หาซื้อง่าย และส่งรวดเร็วทันใจ จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการอันดับต้นๆ ของตลาด

            ในฐานะที่เราคือส่วนหนึ่งและกำลังสำคัญของสมาคมการขายตรงไทย ที่มีบทบาทในด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้คน ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและการเสริมสร้างรายได้และการประกอบอาชีพ ผมจึงขอเชิญชวนและขอความร่วมมือจากทุกบริษัทในการให้บริการแก่สังคมและร่วมดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยไม่ใช้ปัญหาจากการเกิดวิกฤตการณ์ โควิด-19 มาเป็นปัจจัยสนับสนุนในการจำหน่ายสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ซึ่งพันธกิจของสมาคมการขายตรงไทยในการเสริมสร้างคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ครับ

            ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่าน มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เอาชนะวิกฤตการณ์โควิด-19 และมีความสุขกับการดำเนินชีวิตและดำเนินธุรกิจในทุกย่างก้าวครับ

 

ขอบคุณครับ
สุเทพ ยืนยงค์วิทยากุล
 
นายกสมาคมการขายตรงไทย

 

 

  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation