สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

สวัสดีครับ ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ท่านคณะกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย และ นักธุรกิจขายตรงทุกท่าน  ผมในฐานะนายกสมาคมการขายตรงไทย วาระ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจมอบหมายให้ผมได้มีโอกาสดำรงตำแหน่งนี้อีกครั้ง  ผมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกท่าน เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทสมาชิก และเพื่อความเป็นเลิศของสมาคมการขายตรงไทยให้เป็นไปตามนโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมขายตรงให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะเริ่มคลี่คลาย รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ และภาคธุรกิจเริ่มกลับมาดำเนินการได้  แต่วิกฤตครั้งนี้ก็ได้ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจภาพรวมติดลบ เนื่องจากสถานการณ์กำลังซื้อชะลอตัว  และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เกิดไลฟ์สไตล์ วิถีชีวิตใหม่(New Normal) เช่น การทำงานที่บ้าน (Work from Home) การประชุมออนไลน์ (Video Conference) และการช้อปปิ้งออนไลน์ (Online Shopping) เหล่านี้คือ Digital Lifestyle ที่จะไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งในชีวิตเท่านั้น แต่จะกลายเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตของคนยุคใหม่ และทุกธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้น

                เมื่อมองถึงทิศทางของธุรกิจขายตรงไทย ผมเชื่อว่านับจากนี้ เราจะเป็นอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่ได้รับผลกระทบและกำลังมองหาความมั่นคงด้านรายได้
หรือการมีงานทำ และเพื่อให้เราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ผมได้วางแผนการทำงานภายใต้นโยบาย “Turning Challenge to be the Best Opportunities” ผ่าน 2 กลยุทธ์หลัก

Winning the Digital Disruption game”  ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล เราจะส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงให้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจขายตรงอย่างถูกต้อง ทำให้เราสามารถพาธุรกิจขายตรงก้าวต่อไปในโลกยุคใหม่อย่างมั่นคง

Growing up faster in the Next Normal era” สนับสนุนให้เติบโตอย่างรวดเร็วในยุค Next Normal การปรับตัวที่รวดเร็วเพื่อเร่งให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้ในยุคหลังวิกฤตนี้ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงจะต้องมุ่งเน้น เช่น การพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์เทรนด์ปัจจุบัน การปรับแผนรายได้ให้น่าสนใจมากขึ้น และอื่นๆ อีกมากมาย ที่เราจะร่วมค้นหาเพื่อก้าวข้ามความท้าทายและเติบโตไปด้วยกัน

ไม่มีใครการันตีได้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะสิ้นสุดลงเมื่อใด และการพยายามเร่งฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจโดยรวมของทั้งประเทศจะใช้เวลาอีกยาวนานแค่ไหน และเพื่อให้ธุรกิจขายตรงไทยเพิ่มเสถียรภาพของธุรกิจจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน ผมขอเป็นกำลังใจให้เราเดินหน้า เรียนรู้ และปรับตัว เพื่อผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ไปด้วยกันครับ   


กิจธวัช ฤทธีราวี
นายกสมาคมการขายตรงไทย
 

 

  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation