สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   

   

             สวัสดีค่ะ  ท่านคณะกรรมการ ท่าน CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย  ท่าน นักธุรกิจขายตรง  และท่านผู้อ่านทุกท่าน

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณอุปนายก  กรรมการทุกท่านและพนักงานของบริษัทสมาชิก  รวมถึงผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมมา ณ ที่นี้  สำหรับการทำงานที่ทุ่มเทและตั้งใจตลอดปี 2017

พวกเราได้ดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4C

Community (คอมมิวนิตี้)  การเสริมสร้างภาพลักษณ์อุตสาหกรรมขายตรงให้ทันสมัย น่าเชื่อถือ  โดยมีการแถลงข่าว และให้สัมภาษณ์ สื่อ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ ทีวี วิทยุ และสื่อดิจิทัล เช่น  รายการ B Times ช่อง 33, รายการสถานีประชาชน ช่อง Thai PBS, รายการเด่น เจาะ ลึก วิทยุครอบครัว ข่าว FM106 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข่าวแชร์ลูกโซ่ ที่จะส่งผลกับธุรกิจขายตรง

Competitiveness (คอมเพททิทีฟเนส)  การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทสมาชิก ทั้งผู้ประกอบการและนักธุรกิจขายตรงในยุคดิจิทัล โดยมีการจัดสัมมนาความรู้เรื่องดิจิทัลให้กับบริษัทสมาชิก ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดี 3-4 ครั้ง และอีกหนึ่งการประชุมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการ คือการประชุม ASEAN DSAs ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง  ซึ่งปี 2017 นี้จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ประเทศไทย  และเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศฟิลิปปินส์  เป็นการประชุมหารือกันระหว่างประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  และเวียดนาม  ร่วมกันผนึกจุดแข็งและแก้ไขสิ่งท้าทายด้วยกัน  ส่วนภายในประเทศได้ร่วมสัมมนาอบรมหลักสูตร  "พลังเครือข่ายสมาคมการค้า"  ในเดือนกรกฎาคม  ซึ่งจัดโดยหอการค้าไทย  เพื่อพัฒนาให้สมาคมมีความแข็งแกร่งและร่วมงานกับสมาคมการค้าอื่นทำงานระดับประเทศ

Connect (คอนเน็ค)  การเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง  รวมถึงคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของผู้บริโภค  โดยงานในส่วนกลยุทธ์ ทางสมาคมฯ ได้ร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  อย่างสม่ำเสมอ  เช่น ได้เข้าร่วมปรึกษาหารือในการพิจารณาร่างแก้ไข พ.ร.บ.ขายตรง และร่วมงานประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายลูก พ.ร.บ.ขายตรง เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติอย่างถูกต้องและดูแลผู้บริโภคได้อย่างดี  การเข้าร่วมงานเสวนาของ สคบ. "โครงการขับเคลื่อนกลไกการจัดการปัญหาธุรกิจขายตรง กรณีแชร์ลูกโซ่"  ในเดือนกุมภาพันธ์  การเข้าร่วมงานแถลงข่าวกับ สคบ.  กรณีแชร์ลูกโซ่ ในเดือนเมษายน  นอกจากนั้นยังมีงานด้านการศึกษาเพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้บริโภค โดยจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขายตรงให้กับคณะอาจารย์ สาขาวิชาชีพการตลาดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเดือนมีนาคม  งานอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการระบบการตลาดและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจขายตรงให้กับนักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในเดือนพฤษภาคม

Culture (คัลเจอร์)  การสร้างวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการและนักธุรกิจขายตรง ที่ยึดมั่นจรรยาบรรณ  เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ  เป็นประจำทุกปีที่สมาคมการขายตรงไทยจัดงานใหญ่ TDSA Award เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักธุรกิจขายตรงไทย ยึดมั่นในจรรยาบรรณ  เติบโตธุรกิจอย่างดี  มอบโอกาสและสร้างงาน เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับ SME ซึ่งจัดในเดือนมิถุนายน และยังได้จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมสุขภาพและร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษาเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาสของโรงพยาบาลศิริราช  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 171,500 บาท  ในเดือนพฤศจิกายน  การไปร่วมงาน WFDSA World Congress ที่ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนตุลาคม  ซึ่งเป็นงานการรวมตัวของธุรกิจขายตรงทั่วโลก  เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ตอกย้ำความแข็งแรงและยึดมั่นในจรรยาบรรณระดับโลก

กล่าวโดยสรุปว่าได้มีการทำงานที่หลากหลายครบทั้งสี่กลยุทธ์  และที่เป็นไฮไลท์สำคัญของปี 2017  ก็คือ  การที่สมาคมการขายตรงไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน WFDSA World Congress ในปี 2020  เป็นบทพิสูจน์ว่าสมาคมการขายตรงไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เป็นความภูมิใจของพวกเราคนไทยค่ะ

สุดท้าย สมาคมการขายตรงไทยยังได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่นประจำปี 2560 ด้านคุณภาพการให้บริการและด้านการพัฒนาองค์กร  จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นไปตามปณิธานในการสร้างสรรค์สังคมไทย และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งที่ดีไว้ให้กับโลกใบนี้

เรายังมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องในปี 2018 อีกมากมาย  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายเหมือนเช่นเคย 

 

ขอบคุณมากๆ ค่ะ

 
 

 สุชาดา ธีรวชิรกุล
  นายกสมาคมการขายตรงไทย  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)