สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

  

สารจากนายกสมาคมการขายตรงไทย   
 

สวัสดีค่ะท่านคณะกรรมการ ท่าน CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย นักธุรกิจขายตรง และผู้อ่านทุกท่าน 

ก่อนอื่นดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านใหม่ พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ ซึ่งคณะกรรมการของสมาคมการขายตรงไทยได้มีโอกาสไปเข้าพบและแนะนำสมาคม  โดยท่านได้ให้นโยบายสั้นๆ ว่าท่านจะสนับสนุนผู้ประกอบการที่ดีและจะดูแลจัดการกับผู้ที่ทำธุรกิจในทางที่ผิด  และในโอกาสนี้ดิฉันก็ขอถือโอกาสขอบพระคุณท่านอำพล วงศ์ศิริ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่เพิ่งเกษียณครบวาระการทำงาน ซึ่งท่านได้ดูแลอุตสาหกรรมขายตรง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และสนับสนุนอย่างดี

สำหรับการทำงานของสมาคมภายใต้แผนนโยบาย 4C (Community, Competitiveness, Connect, Culture) นั้น ทางสมาคมก็ได้เริ่มทำงานตามแผน ดังนี้

Connect : การเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง ด้วยการให้ความรู้กับสำนักงานต่างๆ โดยทางสมาคมได้มีการไปบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

Community : การเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้วยการทำความดีเพื่อสังคม โดยในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทางสมาคมได้มีการจัดทำกิจกรรม CSR สนับสนุนโครงการ Stronger Than Cancer เพื่อให้ท่านคณะกรรมการ ท่าน CEO และพนักงานบริษัทสมาชิกสมาคมการขายตรงไทย หันมาดูแลใส่ใจสุขภาพมากขึ้นรวมถึงเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการร่วมกันมอบสิ่งของ ผลิตภัณฑ์ และเงินสดแก่มูลนิธิโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นการสนับสนุนการดำเนินกิจการด้านต่างๆ ของทางโรงพยาบาลต่อไป

นอกจากการทำงานในประเทศแล้ว ทางสมาคมยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม Asean DSAs  ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสมาคมการขายตรงจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีการแลกเปลี่ยนความคืบหน้าในการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของแต่ละประเทศ ซึ่งหลักๆ แล้วสมาคมขายตรงแต่ละประเทศยังคงต้องทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ภาครัฐสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจถูกต้อง และสามารถบริหารจัดการกับผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมาย เช่นประเทศฟิลิปปินส์ก็มีความคืบหน้าที่ดีค่ะ แม้ไม่มีกฎหมายขายตรง แต่ทางสมาคมการขายตรงประเทศฟิลิปปินส์ทำงานร่วมกับภาครัฐ ซึ่งกำลังจะคิดทำ Anti Pyramid Law เพื่อป้องกันแชร์ลูกโซ่ และยังมีการทำงานที่ต่อเนื่องกับภาครัฐในการประชาสัมพันธ์เรื่องการเป็นเจ้าของธุรกิจ (Entrepreneurship) อีกด้วย


และสุดท้าย ที่ถือเป็นงานใหญ่ของอุตสาหกรรมขายตรงของพวกเราก็คืองาน World Congress XV Rendezvous with the Future” โดยสมาพันธ์การขายตรงโลก ที่จะจัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 1-3 ตุลาคม 2017 ซึ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะ เป็นงานที่พวกเราไม่ควรพลาด ไปรับรู้ความก้าวหน้าและความรู้ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมขายตรงกันในงานนี้นะคะ


ขอให้ทุกท่านมีปี 2017 ที่สดใสค่ะ

   

 สุชาดา ธีรวชิรกุล
  นายกสมาคมการขายตรงไทย  

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/7/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)