สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

คณะผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกร่วมบริจาคแก่สถานสงเคราะห์

กรุงเทพฯ – ตุลาคม 2555 - สมาคมการขายตรงไทย นำโดยนายกิจธวัช ฤทธีราวี (ที่ 8 จากขวา) นายกสมาคม และคณะผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และเงินจำนวน 2 แสนบาท พร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายสำเริง บุญถึก (ที่ 9 จากขวา) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์บ้านนนทภูมิเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด : บ้านนนทภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/659/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation