สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

 "ขายตรงไทยกับก้าวใหม่ของสคบ."

คณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้บริหารสูงสุงจากบริษัทสมาชิกของสมาคมได้รับเกียรติให้ร่วมพบปะกับท่านเลขาธิการสคบ. เพื่อรับฟังวิสัยทัศน์และแนวนโยบายการบริหารงานในส่วนที่จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรงไทยต่อไปในอนาคต ตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการกับ  สคบ. ณ ห้องรัชวิภา ชั้น 2 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/656/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation