สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท วอลลารา จำกัด 
Vollara Co., Ltd.

ที่ตั้งสำนักงาน    
เลขที่ 555 อาคารรสาทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 ถนนพหลโยธิน
แขวง/เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0-2937-0234
โทรสาร : 0-2937-0233

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
เครื่องฟอกอากาศ FA, อาหารเสริม

ชื่อผู้บริหารสูงสุด
คุณราเมศ วัฒนเสลารัต / ผู้จัดการประจำประเทศไทย
Mr.Ramez Wattanaserarat / Country Manager

 
ชื่อตัวแทน / ชื่อผู้ติดต่อ
คุณชนสิษฎ์ ลีฬหรัตนรักษ์ / ผู้จัดการฝ่ายขายประจำประเทศไทย

 
 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/655/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)