สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

 

 

สมาคมการขายตรงไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดงานสัมมนา “ขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณมุ่งมั่น สู่คุณภาพระดับโลก” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายขายตรงและจรรยาบรรณ การขายตรงแก่ผู้จำหน่ายอิสระและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชน ณ ห้องฟีนิกซ์ 1-6 อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นราว 1,000 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการสคบ.เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคุณณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรปฏิบัติการของสคบ., คุณกิจธวัช  ฤทธีราวี อุปนายกฝ่ายการศึกษา, คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และคุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์ อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์ ร่วมกันเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงานนี้ 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/652/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation