สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท นิว ไลฟ์ เวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
New Life Worldwide (Thailand) Co., Ltd

ที่อยู่ 
                         
296 อาคารเคเอสพี ชั้น 6 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์          0-2246-8511
โทรสาร            0-2641-4680

ผลิตภัณฑ์                  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณและความงาม,
ผลิตภัณฑ์สำหรับครัวเรือน

เว็บไซต์  
www.newlife-th.com

ชื่อผู้บริหารสูงสุด       
คุณสุเทพ  ยืนยงค์วิทยากุล / ประธานกรรมการบริหาร
Mr. Suthep  Yuenyongvithayakul / Chief Executive Officer

ชื่อตัวแทน                
คุณหฤทัย  เดชสุวรรณ / รองประธานกรรมการบริหาร

ชื่อผู้ติดต่อ               
คุณสิริพร ฉันทสิทธิพร / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์
  

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/651/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)