สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Unicity Marketing (Thailand) Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจขายตรง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

สถานที่ตั้งสำนักงาน  
เลขที่ 44/1 ชั้น 1 และ ชั้น 15 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10319
 โทรศัพท์   0-2092-6777
 โทรสาร     0-2092-6701-2

เว็บไซต์  www.unicity.com


ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
คุณจอห์น แอนดรูว์ เฮ็ดจ์
ผู้อำนวยการฝ่ายขายระดับภูมิภาคประจำประเทศไทย ลาว พม่า

Mr.John Andrew Hedges
Regional Director of Sales Thailand, Laos and Myanmar

ชื่อตัวแทน  
คุณชุติพร ชวสินธุ์ / หัวหน้าฝ่ายการตลาด

ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณชุติพร ชวสินธุ์ / หัวหน้าฝ่ายการตลาด


 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/65/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation