สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
Unicity Marketing (Thailand) Co., Ltd.

ประเภทธุรกิจ   ธุรกิจขายตรง
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

สถานที่ตั้งสำนักงาน  
เลขที่ 44/1 ชั้น 1 และ ชั้น 15 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10319
 โทรศัพท์   0-2092-6777
 โทรสาร     0-2092-6701-2

เว็บไซต์  www.unicity.com


ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
คุณโรเบิร์ต ดาเนียล คลัฟฟ์ 
รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Mr.Robert Daniel Cluff
Vice President South East Asia

ชื่อตัวแทน  
คุณฐิตารีย์  มังกร  / ผู้ช่วยและผู้จัดการสำนักงาน

ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณฐิตารีย์  มังกร / ผู้ช่วยและผู้จัดการสำนักงาน 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/65/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation