สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 


สมาคมการขายตรงไทยรับใบประกาศเกียรติคุณประเภท Gold Award จากประธานสมาพันธ์การขายตรงโลก ในฐานะเป็นสมาคมที่ส่งเสริมและเผยแพร่ด้านจรรยาบรรณดีเด่น โดยมีคุณอิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ นายกสมาคม เป็นผู้รับมอบรางวัลและ      มีผู้บริหารจากบริษัทสมาชิกของสมาคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสคบ. ประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีในงานกาลาดินเนอร์ของการประชุมระดับภูมิภาค “East Meets West” ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี เมื่อต้นเดือนตุลาคม 2554 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/648/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation