สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
Herbalife International (Thailand) Limited

วันเริ่มประกอบธุรกิจในเมืองไทย 27 กุมภาพันธ์ 2539

วิสัยทัศน์   
" เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น โดยการนำเสนอโอกาสที่ดีที่สุดทางธุรกิจขายตรง และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการที่ดีที่สุดแก่ผู้คนทั่วโลก"

Slogan   "Making the world healthier"  เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของผู้คนทั่วโลก

ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น (ระบบ MLM)

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ ( Nutritional Product)

จำนวนพนักงาน  ประจำสาขาประเทศไทย 20 คน 

 คณะผู้บริหาร
 • มร.ทิม แซนซัน / Vice Predident Asia and General Manager 
 • นางวันทนีย์  สิงหะคเชนทร์  Distributor Services Manager               
 • นางกมลพันธ์  บุญกังวาล       Finance Manager

สถานที่ตั้งสำนักงาน  
  93/1 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ห้อง 114/1 และ 212 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์  0-2660-1700
  โทรสาร  0-2660-1799

สำนักงานใหญ่  Los Angeles, California, U.S.A
จำนวนสาขา  70 สาขาทั่วโลก 

 เว็บไซต์  
www.herbalife.com

ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
คุณสุพจน์ ฤทธิพิชัยวัฒน์
Mr.Suphot Rittipichaiwat / General Manager 

ชื่อตัวแทน  
คุณวันทนีย์ สิงหะคเชนทร์ / ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ชื่อผู้ติดต่อ
1. คุณกมลพันธ์ บุญกังวาล / ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
2. คุณดวงดาว โพธิ์ทิ / เลขานุการผู้บริหาร
 
  
 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/64/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation