สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 
 

บริษัท บีดับเบิลยูแอล (ประเทศไทย) จำกัด

bwL (Thailand) Co., Ltd.

  

ที่ตั้งสำนักงาน     
อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 26, อาคาร 2,  

252/123 (ซี), 252/124 (ดี) ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 

โทรศัพท์           02-693-3889

โทรสาร             02-693-3880 

Website            www.bwl.co.th และ  www.bwlgroup.com

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

 
ชื่อผู้บริหารสูงสุด         

ดร.ดอร่า ฮอน  / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท

                        เบสเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล และ เบสเวิลด์ไลฟ์สไตล์

Dr.Dora Hoan / Group Managing Director and CEO bwI&bwL

 

 
ชื่อตัวแทน     

มร.ฮวง บัน ชิน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
มร.เจอร์รี่ ลู / ผู้จัดการกลุ่มพัฒนาตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
ชื่อผู้ติดต่อ     

คุณชาญสถิตย์ เขมะวิชานุรัตน์ / รักษาการผู้จัดการประจำประเทศไทย
คุณวิโรจน์ เจษฎาพงศ์ภักดี / ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

    

 

 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/574/1/

 
 







































































How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation