สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tiens (Thailand) Co., Ltd.

 

ที่อยู่             

539/2 ชั้น 11 ดี อาคารมหานครยิบชั่ม
ถนนศรีอยุธยา  แขวงพญาไท 
เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400

 

โทรศัพท์           0-2640-0322-5

โทรสาร             0-2640-0326-7 

Website
           th.tiens.com /
www.tiens.com 

ผลิตภัณฑ์        อาหารเสริม

 
ชื่อผู้บริหารสูงสุด       

คุณแอนนี่ ซอ / ผู้จัดการทั่วไป
Ms. Annie Saw / General Manager

           

ชื่อตัวแทน   / ชื่อผู้ติดต่อ              

คุณนารี หันจันทร์  / Senior Distributor Relationship.                                      

 

             
                         
         

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/573/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentations (Thai & English Version)