สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท เทียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tiens (Thailand) Co., Ltd.

 

ที่ตั้งสำนักงาน             

เลขที่ 539/2 ชั้น 11 ดี อาคารมหานครยิบชั่ม
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 

โทรศัพท์           0-2640-0322-5

โทรสาร             0-2640-0326-7 

Website           th.tiens.com / www.tiens.com 

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
อาหารเสริม

 
ชื่อผู้บริหารสูงสุด       

คุณโจว จุ่นถง / ผู้จัดการทั่วไป
Ms.Zhou Juntong / General Manager

           

ชื่อตัวแทน / ชื่อผู้ติดต่อ              

คุณนารี หันจันทร์  / Senior Distributor Relationship.                                    

              

                                  

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/573/1/

 
 

How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation