สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...

 

การที่จะได้รับการยอมรับภายใต้โปรแกรมการรับรองการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การขายตรงโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ, การสื่อสารเกี่ยวกับหลักจรรยาบรรณ และการส่งเสริมหลักจรรยาบรรณ” นั้น บริษัทจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ :
      • ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างน้อย 5 ประการจากใน 4 ส่วนที่จะอธิบายด้านล่างนี้ให้สำเร็จ
        แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ประการจากในแต่ละส่วน
      • ต้องแสดงให้เห็นว่าในเงื่อนไขเหล่านั้นได้ถูกนำมาดำเนินการก่อนที่จะสิ้นสุดปีปฏิทิน
      • ต้องมีการยินยอมว่าจะนำเงื่อนไขเหล่านั้นไปดำเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยที่สุดจนถึงปีถัดไป
 

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/571/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation