สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

สัมมนาสัญจร “การขายตรง: นวัตกรรมการตลาดแห่งอนาคตครั้งที่ 2”
ฝ่ายการศึกษาของสมาคมการขายตรงไทยจัดกิจกรรมสัมมนาสัญจร “การขายตรง: นวัตกรรมการตลาดแห่งอนาคตครั้งที่ 2” เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์และนักศึกษาในสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในแถบภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และภาคใต้ตอนบน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยมีท่านพ.ต.อ.ไพฑูรย์ คุ้มสระพรหม รองผู้บังคับการ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง  ผู้บริโภค ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ตามลำดับ พร้อมทั้งคุณอิทธิศักดิ์ อำพันยุทธ์ นายกสมาคม, พญ.นลินี ไพบูลย์ เลขาธิการ, คุณภคพรรณ ลีวุฒินันท์ อุปนายกฝ่ายรัฐสัมพันธ์, คุณชุมพฤนท์       ยุระยง ประธานอนุกรรมการฝ่ายการศึกษา และตัวแทนจาก บก.ปคบ.และสคบ. ร่วมเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ยังได้มีการนำเสนอนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากบริษัทสมาชิกของสมาคม โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นกว่า 300 คน ในแต่ละภูมิภาค

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/567/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation