สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Unilife International Co., Ltd.

วิสัยทัศน์  
ยูนิไลฟ์ : มุ่งมั่นในการสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาเกษตรกรรม โดยการแบ่งปัน
ส่งต่อองค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์และเป็นที่ยอมรับกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

ประเภทธุรกิจ 
ระบบการตลาดแบบเครือข่ายหลายชั้น หรือ MLM (Multi Level Marketing)

สถานที่ตั้งสำนักงาน 
589/30 -31  อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 1
ออฟฟิศ ชั้น 7  ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา  กทม. 10260
โทรศัพท์  0-2745-7100 (10 คู่สายอัตโนมัติ)
โทรสาร  0-2745-7109

Call Center : 02 399 5555

Website      : www.unilife.co.th

E-mail         : info@unilife.co.th

Line ID        : @unilife

Facebook    : www.facebook.com/unilife.co.th

Youtube      : www.youtube.com/c/unilifetvonline

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรครบวงจร

ผู้บริหารสูงสุด
คุณเฉลิมเกียรติ มงคลธรรมากุล / กรรมการผู้จัดการ

ชื่อตัวแทน
คุณนิตยา มงคลธรรมากุล / รองกรรมการผู้จัดการ

ที่ตั้งสาขา
สำนักงานสาขากว่า 30 แห่ง และศูนย์ตัวแทนจำหน่ายกว่า 400 แห่ง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/54/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation