สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
Minor Corporation Public Company Limited 

วิสัยทัศน์   
เป็นผู้นำในธุรกิจสื่อการศึกษาที่มีคุณค่า โดยการผลิต และ นำเข้าสินค้าที่มีชื่อเสียงและสร้างความพึงพอใจ 100% ให้กับลูกค้า
 
เกียรติรางวัล 
 ปี 1994, 2005, 2006, 2007, 2010 ได้รับรางวัล " Asia Pacific Cup" จาก Educational Technologies Limited
ว่าเป็นประเทศที่มียอดขาย ยอดการเจริญเติบโต เป็นอันดับ 1 ในเอเซียcx:babd

สถานที่ตั้งสำนักงาน  
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   
เลขที่ 246/01,02 อาคารไทมส์สแควร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท
ซอย 12-14 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์  662 254 9100 
โทรสาร    662 254 9696

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
สื่อการศึกษาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สำหรับเด็ก

เว็บไซด์   
www.minorbook.com,
www.etllearning.co.th,
Feachbook : Minor Education

ชื่อผู้บริหารสูงสุด 

คุณปรียาพันธ์ เสือดี / ผู้จัดการทั่วไป
Mrs.Preeyaphan Suiadee / General Manager


ชื่อตัวแทน  
คุณสุวรรณา ชื่นชมสกุล / ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์

ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณธนัญกรณ์ ตั้งวิจิตรธรรม / เลขานุการผู้จัดการทั่วไป

 

ที่ตั้งสาขา   
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 
สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 59/1 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด ต.สุเทพ
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
Tel. 0 53-283-154, 0 53-285-227 
 Fax 053-285-045

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/52/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation