สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท เบสไฟว์ อินเตอร์เทรด จำกัด
Base Five Intertrade Co., Ltd.

ก่อตั้งเมื่อ  18 พฤศจิกายน 2537

วิสัยทัศน์   
ต้องการให้ประชาชนหรือบุคคลทั่วไปมีทัศนคติที่ดีต่อการทำธุรกิจขายตรง แบบเครือข่าย รู้และเข้าใจวิธีการทำงานว่าเป็นธุรกิจที่สุจริตในสังคม และ บริษัทเบสไฟว์ฯ  อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการพัฒนา ธุรกิจในระบบเครือข่ายของเมืองไทย

ประเภทธุรกิจ  ดำเนินธุรกิจขายตรงหลายชั้นแบบเครือข่าย (Multi Level Marketing)

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 
 ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 
 ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
 ผลิตภัณฑ์พลังงานเครื่องยนต์ 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน้ำ

จำนวนพนักงาน 30 คน

จำนวนนักธุรกิจอิสระ 40,000 คนทั่วประเทศ

คณะผู้บริหาร  
1. นายสุโรจน์  เรืองสกุลวัฒน์ 
2. นายทวี บุณยทรัพยากร 
3. นายชัชวาล บุณยทรัพยากร

สถานที่ตั้งสำนักงาน 
 เลขที่ 135/53-55 ชั้น 18 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ซ.รัชดาภิเษก 7
  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10320

สาขาต่างจังหวัด
สาขาเชียงใหม่, สาขาพิษณุโลก, สาขานครราชสีมา, สาขาชลบุรี 
สาขาอุบลราชธานี, สาขาร้อยเอ็ด, สาขาอุดรธานี, สาขาขอนแก่น, 
สาขาสกลนคร, สาขานครพนม, สาขาหาดใหญ่, สาขาเพชรบูรณ์ ,สาขานครปฐม

Link  http://www.basefive.tripod.com

ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
คุณรุ่งโรจน์ บุณยทรัพยากร / กรรมการผู้จัดการ
Mr. Roongrot  Boonyasubpayakron / Managing Director

ชื่อตัวแทน 
คุณชดาษา วงศ์ภัทรดี / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ชื่อผู้ติดต่อ
คุณชดาษา วงศ์ภัทรดี / ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/49/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation