สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd.

วิสัยทัศน์   
การได้ก้าวเป็นบริษัทขายตรงแนวหน้าของโลก ด้วยการสร้างรายได้ ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายที่มากกว่าบริษัทขายตรงอื่นๆ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาอาคารจตุรัสจามจุรี
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15 ถนนพญาไท             
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0-2791-8500
โทรสาร   0-2657-6200
อีเมล์ 48
hr_reply_Thailand@nuskin.com   
เว็ปไซต์ www.nuskin.com

ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์ / ผู้จัดการทั่วไป
Mrs.Vipada Tangpakorn / General Manager

ชื่อตัวแทน  / 
ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณกมลรัตน์ พุฒิวณิชย์ / เลขานุการ


ที่ตั้งสาขา (ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ)  

  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาสีลม 
  เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ 
  ชั้น 4 ห้องเลขที่ 413 ถนนสีลม 
  บางรัก กรุงเทพฯ 10500

  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาหาดใหญ่
  98 , 100 ถนน โชติวิทยะกุล 3
  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
  หมายเลขโทรศัพท์ 074-429-202
  หมายเลขโทรสาร 074-429-203

  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาเชียงใหม่
  9/2 ถนนอัษฎาธร ตำบลศรีภูมิ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ 053-418-858
  หมายเลขโทรสาร 053-418-868

  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาชลบุรี
  64/15 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง
  จังหวัด ชลบุรี 20000
  หมายเลขโทรศัพท์ 038-288-541
  หมายเลขโทรสาร 038-288-542

  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาภูเก็ต
  74/132 ตำบล ตลาดเหนือ
  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  หมายเลขโทรศัพท์ 076-215-119
  หมายเลขโทรสาร 076-215-203

  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาขอนแก่น
  355/14-15 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
  จังหวัดขอนแก่น 40000
  หมายเลขโทรศัพท์ 043-271-068
  หมายเลขโทรสาร 043-271-069
 
  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาโคราช
  513 ถนนโพธิ์กลาง ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา
  จังหวัดเมืองนครราชสีมา
  หมายเลขโทรศัพท์ 044-341-343
  หมายเลขโทรสาร 044-275-709
                                                           
  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาตรัง
  99 ซอย 2 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง
  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
  หมายเลขโทรศัพท์ 043-215-370
  หมายเลขโทรสาร 043-215-371

  สาขาต่างประเทศ โปรดดูจากเว็บไซท์
  (ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ) 
www.nuskin.com
 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/48/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation