สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท นู สกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Nu Skin Enterprises (Thailand) Ltd.

วิสัยทัศน์   
เป็นบริษัทชั้นนำของโลก
ด้านนวัตกรรมความงามและสุขภาพ
ที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มเพื่อโอกาสทางธุรกิจ

สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาอาคารจตุรัสจามจุรี
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 15 ถนนพญาไท             
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์  0-2506-1888
โทรสาร   0-2657-6200
อีเมล์ 48
hr_reply_Thailand@nuskin.com   
เว็ปไซต์ www.nuskin.com

ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
คุณวิภาดา ตั้งปกรณ์ / ผู้จัดการทั่วไป
Mrs.Vipada Tangpakorn / General Manager

ชื่อตัวแทน  / 
ชื่อผู้ติดต่อ 
คุณกมลม์รัศมิ์ พุฒิวณิชย์ / เลขานุการ


ที่ตั้งสาขา (ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ)    

  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาเชียงใหม่
  101/5 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลสุเทพ
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  หมายเลขโทรศัพท์ 053-284-833
  หมายเลขโทรสาร   053-284-830

  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาชลบุรี
  64/15 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง
  จังหวัดชลบุรี 20000
  หมายเลขโทรศัพท์ 038-288-541
  หมายเลขโทรสาร   038-288-542
  
 
  ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขาโคราช
  901/8-901/9 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
  อำเภอเมืองนครราชสีมา
  จังหวัดนครราชสีมา 30000
  หมายเลขโทรศัพท์ 044-354-860
  หมายเลขโทรสาร   044-354-865

   ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายสาขานครปฐม 
 
โครงการ Rest Area Pomelo
  เลขที่ 60/20 อาคาร A, ชั้น 2 หมู่ 4 ตำบลท่าตำหนัก
  อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
  หมายเลขโทรศัพท์ 034-107-763

   
  สาขาต่างประเทศ โปรดดูจากเว็บไซท์
  (ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ) 
www.nuskin.com
 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/48/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation