สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท โมรินดา เวิร์ลไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
Morinda Worldwide (Thailand) Ltd.                            

วันเริ่มประกอบธุรกิจในเมืองไทย 1 สิงหาคม 2543

วิสัยทัศน์  
"มุ่งมั่นในการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของ
เราโดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมจาก
โนนิ ซึ่งมีคุณภาพสูงและคุ้มค่าที่สุด"

ประเภทธุรกิจ  
การตลาดแบบเข้าถึง (Access Marketing)

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย  
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาฺฮิเตียน โนนิ ไบโอแอคทีฟ, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Defy

จำนวนพนักงาน  12 คน
จำนวนนักธุรกิจอิสระ  10,000 คน

สถานที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า  
412/25 อาคารบ้านพหลโยธิน เพลส ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400
โทรศัพท์ :  0-2279-4996
โทรสาร   :  0-2279-4996  


เกียรติรางวัล 
 Utah Best of State- Food Manufacturing 
 Processing (2006)

 ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
 คุณนันทนา มั่นพุก / ผู้จัดการประจำประเทศไทย
 Ms.Nantana Manpook / Thailand Country Manager

ชื่อตัวแทน  /  ชื่อผู้ติดต่อ 
Marketing Communication
 
อื่นๆ   
บริษัท โมรินดา อิงค์ (สำนักงานใหญ่) ได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 26 ของ 500
บริษัทที่เติบโตรวดเร็วที่สุดในสหรัฐอเมริกา

เว็ปไซด์   
www.morinda.com
 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/45/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation