สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


 

บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด
4Life (Thailand) Limited

ที่ตั้งสำนักงาน
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 16 ยูนิต1610-12 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์                02-328-3610
โทรสาร                  02-652-2059
Website                 http://thailand.4life.com                         
                             หรือ                                            
                             http://www.4life.com (จากนั้นเลือก Country Select,
                             เลือกThailand English  หรือเลือกประเทศไทย)

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย             
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ชื่อตัวแทน              
คุณเบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด                           

ชื่อผู้ติดต่อ             
คุณเบญญาภา ฐิตวัฒนาคุณ / ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด           

  
 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/43/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation