สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


บริษัท คังเซน-เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Kangzen-Kenko International Co., Ltd.

 

ชื่อผู้บริหารสูงสุด 
ดร.ณัฐพัชร์  อำพันยุทธ์ / ประธานกรรมการบริหาร
Nattapat  Ampanyuth,Ph.D. / Chairman

 

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536

วิสัยทัศน์ 

มุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ทุกคน ในสังคมบรรลุเป้าหมายการมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

ปรัชญา ปรัชญาแห่งการให้ 3 ประการ 
1. เพื่อสุขภาพพลามัยที่ดีของประชากรโลก

2. เพื่อให้อนาคตที่ดี ให้ความมั่นคงและมั่งคั่ง แก่สมาชิก

3. เพื่อลดช่องว่างในสังคม ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในทางธุรกิจ

 

ประเภทธุรกิจ 
ธุรกิจขายตรง ระบบ MLM (Multi-Level Marketing)

 

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย 
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน และทั่วไป

 

ที่ตั้งสำนักงาน
2/2 อาคารคังเซนเพลส ถนนหัวหมาก แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2378-8888
โทรสาร 0-2378-8700
Call Center 0-2378-8777

 

ชื่อตัวแทน 
ดร. กรรณิกา แช่ทอง / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ชื่อผู้ติดต่อ 
ดร. กรรณิกา แช่ทอง / ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

สาขาทั่วประเทศกว่า 22 สาขา
เค เค ออทอไรท์ เซ็นเตอร์ มากกว่า 9 สาขา           

สาขาต่างประเทศ อินโดนีเซีย และลาว 

 

  
Web site
www.kangzen.co.th
 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/28/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation