สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสมาคมการขายตรงไทยนอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 แล้ว ในงานดังกล่าวสมาคมยังได้รับรางวัล Platinum 2021 and Multi-Year Global Code of Ethics Participant จากสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) รางวัลยอดเยี่ยมนี้ต้องขอขอบคุณบริษัทสมาชิกของสมาคมที่ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องด้วยดีในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1340/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation