สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


มาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
ขอขอบคุณผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและนักธุรกิจอิสระทุกท่าน ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่
16 ในรูปแบบออนไลน์ (WFDSA World Congress XVI – Virtual Edition) ภายใต้ธีม "Tomorrow is Now"
พร้อมเปิดรับประสบการณ์ใหม่เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจยุคใหม่
โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก
60 ประเทศทั่ว
โลก

 

  

 

  

 

   

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1338/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation