สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


ขอเชิญชวนทุกท่านรับชม VDO ประชาสัมพันธ์งานประชุมสมาพันพันธ์การขายตรงโลกครั้งที่ 16 ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564

   คลิกภาพเพื่อรับชม VDO

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1332/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation