สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...6 ตุลาคม 2564 ขอเชิญพบกับงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลกครั้งที่ 16 รับฟังแนวโน้มพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค ธุรกิจควรปรับตัวเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรจากวิทยากรและผู้ดำเนินรายการที่มากด้วยข้อมูลและประสบการณ์จริงเพื่อความสำเร็จและการเติบโตอย่างยาวนานของธุรกิจท่าน
สนใจลงทะเบียนได้ที่
https://www.wfdsa2020bangkok.com/registration

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1329/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation