สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


ขอเชิญร่วมงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16
วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://www.wfdsa2020bangkok.com/registration

คลิกภาพเพื่อรับชม VDO


Message from Chairman WFDSA 


VDO เชิญชวนผู้จำหน่ายอิสระ

 
VDO เชิญชวนบริษัทสมาชิก


Message from WFDSA Executive Director
 


Massage from Chairperson of WFDSA WCXVI Working Committee, Thai Direct Selling Association
 

 
 WFDSA World Congress XVI - Virtual Edition # EP.2

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1327/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation