สมาคมเดียวในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกของ
สมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA)
 
เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ในการพัฒนาและช่วยสนับสนุนให้อุตสาหกรรมขายตรงเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค...


สมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2564 ชูความเป็นเลิศในด้านความสามารถในการบริหารจัดการ, คุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาองค์กร 

คุณสุชาดา ธีรวชิรกุล กรรมการฝ่ายศึกษา (อดีตนายกสมาคมการขายตรงไทย) รับรางวัล “สมาคมการค้าดีเด่นรายมิติ” จากนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในงาน “Together is Power 2021” โดยสมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัลในมิติที่ 2 ความสามารถในการบริหารจัดการ, มิติที่ 3 คุณภาพการให้บริการ และมิติที่ 4 การพัฒนาองค์กร ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สมาคมการค้าที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับศักยภาพของสมาคมการค้า โดยงานจัดขึ้น ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

 

 

ลิงค์ถาวร http://tdsa.org/content/1324/1/

 
 How to doing direct selling business?


สมาคมการขายตรงไทยเสนออินโฟกราฟฟิคเกี่ยวกับธุรกิจขายตรง สนใจโปรดคลิกดูข้อมูลด้านล่าง

ความเป็นมาของธุรกิจขายตรง


การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่


TDSA VDO Presentation